Geert van Rumund burgemeester van Wageningen

De speech van burgemeester Geert van Rumund Wageningen

De speech van burgemeester Geert van Rumund Wageningen
In de nacht van 4 op 5 mei 2014

Geachte heer Tichelaar, Commissaris van de Koning van de provincie Drenthe, waar morgen de Nationale start van Bevrijdingsdag 2014 plaatsvindt.
Zeer gewaardeerde estafettelopers die vannacht het bevrijdingsvuur door het hele land gaan verspreiden.
Dames en heren.
Zojuist hebben wij hier het traditionele Bevrijdingsvuur ontstoken. Voor Wageningen, de Stad der Bevrijding, blijft dit elk jaar een grote eer. Het Bevrijdingsvuur is namelijk hét symbool voor leven in vrede en vrijheid. Hier, bij het 5 Meiplein in Wageningen, brandt dit vuur permanent. Maar dat vrede en vrijheid niet eeuwigdurend vanzelfsprekend zijn, bewijst de actualiteit. We hoeven de tv maar aan te zetten, of de krant maar open te slaan, en we zien dat in veel plekken op de wereld, soms niet eens zo ver bij ons vandaan, vrede en veiligheid helemaal niet vanzelfsprekend zijn.
‘Het is gebeurd, en daarom kan het weer gebeuren’. Dat motto heeft de Italiaanse schrijver Primo Levi, die zelf Auschwitz overleefde, gegeven aan het Holocaust-Mahnmal in Berlijn. Dit monument is gebouwd om de joden die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen te herdenken.
Ruim een week geleden opende ik in Museum de Casteelse Poort, hier een paar honderd meter vandaan, een bijzondere tentoonstelling. Deze tentoonstelling is getiteld: ‘De blokken van Berlijn en wij – herdenken anno 2014’. Fotograaf Salman Ezzammoury, dichter Laurens van der Zee en beeldhouwer Harrie Willems geven hierin hun visie op dit Holocaust monument in Berlijn.
Deze expositie nodigt uit tot nadenken over ons mens-zijn, de weg die we tot nu toe hebben afgelegd en de toekomst die we onszelf wensen. Herdenken geeft vanuit de verschillende visies van de drie kunstenaars een stimulans tot bezinning en ontwikkeling. En zo is het effect van herdenken toekomstgericht.
En die toekomst is een belangrijke reden waarom wie hier elk jaar in de nacht van 4 op 5 mei samenkomen. Besef over de waarde van vrede, vrijheid en veiligheid draagt namelijk bij aan een betere toekomst. De herdenking en de viering van dit jaar hebben als thema: ‘Vrijheid geef je door’. Laten we die vrijheid dan ook doorgeven. Aan elkaar, aan onze medemensen en aan de toekomstige generaties. Want het kán weer gebeuren, maar het zou niet meer mógen gebeuren.
Ik wens u allemaal een mooie viering van onze vrijheid toe, in Wageningen of elders in Nederland. Morgen, maandag 5 mei, maar zeker ook in de toekomst.