Expo. in Sarajevo

A Report On My Exhibition by MAK Gallery In Sarajevo August 2021

Mak Gallery is the exhibit space housed in the Museum of Literature and the Performing Arts of Bosnia and Herzegovina

 

Art komunicira

 

U galeriji MAK Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti BiH otvorena je izložba nizozemskog vizuelnog umjetnika i fotografa Salmana Ezzammouryja. Na izložbi je predstavljeno 40 umjetničkih djela rađenih kombinacijom slikanja i fotografije.

Salman je prije dvije godine posjetio Sarajevo prvi put i od tog trenutka je planirao izložbu u glavnom gradu BiH, koja je trebala biti održana 2020. No, zbog pandemije odgođena je za bolja vremena.

“Drago mi je da je to vrijeme napokon došlo. Htio bih prikazati i podijeliti svoja umjetnička djela sa svima i svugdje. U Sarajevo sam se zaljubio na prvi pogled. Nevjerojatan grad, okružen planinama, bijele kuće sa crvenim krovovima i divnim ljudima, su me oduševili. Tokom svoje posjete otkrio sam da je Sarajevo jedan od kulturno najbogatijih i najživljih gradova u Evropi – kazao je Ezzammoury.

Expo. Salman Ezzammoury in Sarajevo

Dodaje da mu prilikom prve posjete, poznati sarajevski arhitekt Vjekoslav Saje, kojeg je tad upoznao, pokazao sva lijepa mjesta u gradu.

“Tada smo posjetili i Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH gdje sam prvi put čuo za poznatog nobelovca Ivu Andrića. Kupio sam knjigu “Na Drini ćuprija” u kojoj sam zaista uživao. Tada sam odlučio da moja izložba bude upravo u ovom Muzeju, a zahvalan sam Vjekoslavu što mi je pokazao svijet sa divnim i prekrasnim ljudima koji vole umjetnost. Otkrit ću vam da trenutno radim na novom umjetničkom projektu čiji je radni naziv “Sarajevo očima stranca”, navodi Ezzammoury.

Na pitanje gdje pronalazi inspiraciju za svoje djela odgovara da je kao spužva te da je inspirisan svime što se dešava oko njega.

“Mogu slobodno reći da primjećujem stvari koje većina ljudi ne primjećuje. Izražavanje emocija mi je važno, ali to se događa spontano i nije planirano. Iznad svega želim razjasniti svoj osjećaj koji doživljavam kroz trenutak, situaciju ili mjesto. Moje slikarstvo ima poetsku kvalitetu i kao kod poezije nikada se ne može u potpunosti shvatiti, ali ostaje nedostižno, s mističnom kvalitetom” kaže Salman.

Ezzammoury vjeruje da umjetnost ne samo da obogaćuje društvo, već ima i moć da okuplja ljude.

“Umjetnost je oruđe za stvaranje boljeg svijeta. Umjetnost je ljepota. Umetnost je ljubav. Umetnost je život. Umjetnost je mir. Umetnost liječi. Umjetnost je sloboda i pokretač inovacija. Mi smo umjetnost i kroz umjetnost smo svi jednaki” poručio je Salman.

Ezzammoury je rođen u Tetouanu (Sjeverni Maroko) 1959. godine., a u ranoj mladosti se preselio u Nizozemsku. Studirao je fotografiju na univerzitetu Primenjene fotografije u Apeldoornu i Grafičke tehnike na Sivako univerzutetu u Utrechtu. Takvo obrazovanje osiguralo mu je solidnu tehničku bazu za njegov sadašnji način rada, pri čemu Salman kombinira slikanje i fotografiju.

Bez ikakvog napora prošao je tranziciju od analogne do digitalne fotografije. Dok je u prošlosti fizički uređivao svoje negative na različite načine, sada koristi sve vrste vizuelnih tehnika kako bi bi transformisao svoje fotografije u jedinstvenu umjetnost.

Salman voli putovanja i istraživanje svijeta. U nedavnoj prošlosti mnogo je putovao do Hong Konga, Japana, New York, Islanda…Ova putovanja su rezultirala mnogim novinama u radu što je bilo prikazano na različitim izložbama u Holandiji i inostranstvu.

Od 1987. godine do danas učestvovao je na više od 400 izložbi u Nizozemskoj i svijetu.

Mihneta Stupac-Avdić 
Journalist and works at Project Coordinator at Museum of Literature & Performing Arts of Bosnia and Herzegovina

Art communicates

An exhibition of the Dutch visual artist and photographer Salman Ezzammoury has opened in the MAK gallery of the Museum of Literature and Theater Arts of BiH. The exhibition presents 40 works of art made by a combination of painting and photography.

Salman visited Sarajevo for the first time two years ago and has been planning an exhibition in the BiH capital since then, to be held in 2020. However, due to the pandemic, it has been postponed for better times.

“I am just happy to be here. I would like to display and share my artwork with everyone and everywhere. I fell in love with Sarajevo at first sight. The amazing city, surrounded by mountains, white houses with red roofs and wonderful people, delighted me. During my visit, I discovered that Sarajevo is one of the most culturally rich and vibrant cities in Europe – said Ezzammoury.

He adds that during his first visit, the famous Sarajevo architect Vjekoslav Saje, whom he met at the time, showed him all the beautiful places in the city.

“Then we visited the Museum of Literature and Theater Arts of BiH, where I first heard about the famous Nobel Prize winner Ivo Andrić. I bought the book “On the Drina Bridge”, which I really enjoyed. Then I decided to have my exhibition in this Museum, and I am grateful to Vjekoslav for showing me the world with wonderful and wonderful people who love art. I will reveal to you that I am currently working on a new art project whose working title is “Sarajevo through the eyes of a foreigner”, says Ezzammoury.

When asked where he finds inspiration for his works, he answers that he is like a sponge and that he is inspired by everything that happens around him.

“I can freely say that I notice things that most people do not notice. Expressing emotions is important to me, but it happens spontaneously and is not planned. Above all, I want to clarify my feeling that I experience through a moment, situation or place. My painting has a poetic quality and, as with poetry, can never be fully understood, but it remains unattainable, with a mystical quality, ”says Salman.

Expo. Salman Ezzammoury in Sarajevo

Ezzammoury believes that art not only enriches society, but also has the power to bring people together.

“Art is a tool for creating a better world. Art is beauty. Art is love. Art is life. Art is peace. Art heals. Art is freedom and the driver of innovation. We are art and through art we are all equal, ”said Salman.

Ezzammoury was born in Tetouan (Northern Morocco) in 1959 and moved to the Netherlands at an early age. He studied photography at the University of Applied Photography in Apeldoorn and Graphic Techniques at Sivako University in Utrecht. Such an education provided him with a solid technical base for his current way of working, with Salman combining painting and photography.

He made the transition from analog to digital photography without any effort. While in the past he physically edited his negatives in different ways, now he uses all kinds of visual techniques to transform his photographs into unique art.

Salman loves traveling and exploring the world. In the recent past he has traveled a lot to Hong Kong, Japan, New York, Iceland… These trips have resulted in many novelties in the work which has been shown at various exhibitions in the Netherlands and abroad.

From 1987 until today, he has participated in more than 400 exhibitions in the Netherlands and around the world.

Mihneta Stupac-Avdic
Journalist and works at Project Coordinator at Museum of Literature & Performing Arts of Bosnia and Herzegovina

Google translate

Photo-reportage

Salman & Šejla Šehabović Director of the Museum of Literature and Performing Arts in BiH
With Šejla Šehabović a writer, journalist, feminist activist, and director of the Museum of Literature and Performing Arts of Bosnia and Herzegovina,
With Mihneta Stupac-Avdić journalist and works at Museum of Literature & Performing Arts in Sarajevo
With Mihneta Stupac-Avdić, journalist and works at Museum of Literature & Performing Arts in Sarajevo
With Dana Kukic, works at Museum of Literature & Performing Arts in Sarajevo
With Miralem works at Museum of Literature & Performing Arts in Sarajevo
With Miralem, works at Museum of Literature & Performing Arts in Sarajevo
With Abdulah Bulbul Works at Museum of Literature & Performing Arts in Sarajevo
With Abdulah Bulbul, Works at Museum of Literature & Performing Arts in Sarajevo
With Vahid Duraković screenwriters
With Vahid Duraković screenwriters from Sarajevo
With Dzani Hott a famous singer in Sarajevo
With Dzani Hott a famous singer in Sarajevo
With Mina Noor, Netherlands embassy in Sarajevo
With Mina Noor, Netherlands embassy in Sarajevo
With Boris Isaković acteur during Sarajevo film festival -
With Boris Isaković a Serbian actor - during Sarajevo film festival
With Brigita Krunic a Visual Artist in Sarajevo
With Brigita Krunic a Visual Artist from Sarajevo
The opening of my exhibition by MAK gallery in Sarajevojevo
The opening of my exhibition by MAK gallery in Sarajevo
With Bakir Niksic a press photographer in Sarajevo
With Bakir Niksic a press photographer in Sarajevo
With Goga Sarić and Elmir Prevljak - eco-project in Bosnie-Herzegovina
With Goga Sarić and Elmir Prevljak - eco-project in Bosnie-Herzegovina
With Jana Štokovič journalist from Slovenia
With Jana Štokovič journalist from Slovenia
Wth Emir Krdžalić a poet in Sarajevo
Wth Emir Krdžalić a poet from Sarajevo
With Medina Spahić and her boyfriend in Sarajevo
With Medina Spahić and her boyfriend in Sarajevo
With a fellow press photographer in Sarajevo
With a fellow press photographer in Sarajevo
With Vjekoslav Saje and his wife in Sarajevo - During my exhibition
With Vjekoslav Saje and his wife in Sarajevo - During my exhibition
With Tamara Vucinic a Visual Artist in Sarajevo
With Tamara Vucinic a Visual Artist from Sarajevo
Visitors at my exhibition by MAK Gallery in Sarajevo
Visitors at my exhibition by MAK Gallery in Sarajevo
Visitors at my exhibition by MAK Gallery in Sarajevo
Visitors at my exhibition by MAK Gallery in Sarajevo
Visitors at my exhibition by MAK Gallery in Sarajevo
Visitors at my exhibition by MAK Gallery in Sarajevo
Visitors at my exhibition by MAK Gallery in Sarajevo
Visitors at my exhibition by MAK Gallery in Sarajevo
Visitors at my exhibition by MAK Gallery in Sarajevo
Visitors at my exhibition by MAK Gallery in Sarajevo

Media of Bosnia and Herzegovina

Comments on Sosomedia

Please Like This Facebook Page And Share With Your Friends

If you have any questions or comments please do not hesitate to contact me

Follow Me On My Social Media.!
It would mean a lot to me if you followed me! It would also be appreciated if you shared my social media account to your friends and family who might be interested in following what I do.