Burgemeester van Ede René Verhulst

Burgemeester Rene Verhulst en Wethouder Peter de Pater

Vrijheid: vieren, herdenken, doorgeven

Vlakbij de plek van deze bijzondere tentoonstelling is Dropzone Y, de plek waar op 18 september 1944
bijna 2000 para’s landden om de brug bij Arnhem te veroveren. Daarmee wilden de geallieerden een einde maken aan die vreselijke oorlog die Nederland teisterde. Maar het bleek ‘een brug te ver’. De operatie mislukte. Wat overbleef waren achtergebleven parachutes. Een lange koude winter zonder vrijheid stond voor de deur.

Elk jaar herdenken wij in september wat op onze Ginkelse Heide is gebeurd. Vertellen wij de verhalen, eren wij de veteranen. Dat doen we niet alleen met de veteranen van toen. Ook de veteranen van nu geven we een belangrijke plek bij de herdenking. De para’s die nu springen op dropzone Y zijn immers ook veteraan. Zij vervullen missies overal ter wereld om vrijheid te brengen, democratie te bewaken. Net zoals de para’s in 1944.

We herdenken samen met schoolkinderen, geven ook hen een plek in onze herdenking. Want vrijheid geef je door. En dat doe je door samen met kinderen stil te staan bij de geschiedenis. Door ze te laten praten met veteranen van toen en nu, door ze gedichten te laten maken, door ze kransen te laten leggen.

Het gaat niet alleen om het vertellen van de verhalen. Ook beelden zijn belangrijk bij het doorgeven van de boodschap. Dat kunnen foto’s zijn, schilderijen of een combinatie daarvan zoals bij de Edsese kunstenaar Salman Ezzammoury. Zijn kunst vangt in beelden wat verhalen doen met woorden: de mens kan zich alleen ontplooien in een vrije samenleving.

En die vrije samenleving dat zijn wij samen.
Laten we onze vrijheid koesteren, herdenken, vieren en doorgeven.
Want vrijheid mag nooit vanzelfsprekend zijn.

Bezoek daarom deze bijzondere tentoonstelling bij het Natuurcentrum.
En loop eens naar Dropzone Y waar het landmark ‘Vensters op het verleden’ verhaalt van die bijzondere gebeurtenissen in september 1944 toen wij niet in vrijheid konden leven.

René Verhulst
Burgemeester van Ede

Voorwoord catalogus expositie: VRIJHEID

Catalogus VRIJHEID
Catalogus VRIJHEID